Toimintasuunnitelma 2019

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

PAM Porvoon seudun osasto ry – PAM Borgånejdens avdelning rf 188 asettaa toiminnan painopisteiksi vuonna 2019 edunvalvonnan ja jäsenten aktivoimisen.

Kokoukset                          

Johtokunta kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta. Sääntömääräiset kokoukset pidetään 25.3.2019 klo 18.00 ja 22.11.2019 klo 18.00. Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla PAM.fi-lehdessä, osaston internet- ja Facebook-sivuilla.

Tiedotustilaisuuksia järjestetään jäsenille tarpeen mukaan. Tilaisuuksista sekä muista osaston järjestämistä tapahtumista tiedotetaan osastomme nettisivuilla, PAM.fi-lehdessä, Itäväylässä sekä Facebook-sivuilla.

Jäsenasiat                          

Tavoitteena on saada osaston jäsenmäärä nousemaan, etenkin maksavien jäsenten osalta. Uusia jäseniä muistamme sähköisellä ”Tervetuloa osastomme jäseneksi” -kirjeellä.

Osasto edistää työpaikkatason edunvalvontaa, työehtojen parantamista sekä järjestäytymistä.

Järjestämme vähintään kolme erityyppistä tapahtumaa jäsenille (esimerkiksi kulttuuri, elokuva, musiikki, hyvinvointi, urheilu tai risteily).

Lisäksi tarjoamme jäsenetuja paikallisilta yrityksiltä.

Pidämme vähintään kerran luottamushenkilöiden kahvitustilaisuuden.

Ammattiosasto osallistuu mahdollisuuksien mukaan PAMin jäsenhankintaviikoille.

Johtokunta anoo harkintansa mukaan ansiomerkkejä PAMin järjestöyksiköltä ansioituneille luottamushenkilöille ja aktiiveille.

Solidaarisuus                      

Osastomme on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kannatusjäsen. Lisäksi osastollamme on kummilapsi World Visionin kautta.

Teemme vähintään yhden palvelutalovierailun Porvoossa tai Loviisassa.                                           

Opinto ja koulutus               

Käymme oppilaitosvierailuilla alamme oppilaitoksissa.

Järjestämme keväällä koulutuksen uudelle johtokunnalle, paikka avoin.

Osaston jäsen voi saada PAMin järjestämään koulutukseen ja muihin ammattia syventävin opintoihinsa tukea esimerkiksi matka- ja majoituskuluissa sekä osallistumismaksuissa. Osasto tukee jäseniä harkintansa mukaisesti. Katsothan PAM.fi-lehdessä olevia ilmoituksia tilaisuuksista sekä koulutuksista.

Alojemme opiskelijoita kannustamme Tsemppari-stipendeillä.

Nuoriso                               

Tavoitteenamme on saada aktivoitua nuoria mukaan toimintaan. Osallistumme keväällä järjestettävään, alueemme suurimpaan rekrytointitapahtumaan nimeltään Duunitehdas, jossa painopisteenämme ovat kesätyöntekijät.

Tiedotustoiminta                 

Tiedotamme jäseniä aktiivisesti osastomme nettisivujen ja Facebook-sivujen välityksellä. Jokainen jäsen saa myös halutessaan PAM.fi-lehden kotiinsa sekä tietoa PAMin nettisivuilta. Näiden ohella käytämme tiedottamiseen Itäväylää. Painotamme tiedotustoiminnassa sähköisiä kanavia.

Yleistä                                 

Toimiva ammattiosasto syntyy aktiivisista jäsenistä. Otamme mielellämme vastaan kaikki ehdotukset ja ideat ammattiosastomme toimintaan liittyen.

Ideoita ja toivomuksia voit kertoa johtokunnalle etusivun lomakkeella tai soittamalla osaston numeroon 040 844 0282 tai sähköpostitse osoitteeseen pamporvoo188@gmail.com.VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2019

PAM Porvoon seudun osasto ry – PAM Borgånejdens avdelning rf 188 sätter som tyngdpunkt för verksamheten år 2019 intressebevakningen och att aktivera medlemmar.

Möten                                 

Styrelsen samlas varje månads första vardagsmåndag, i undantag juni- och julimånad. De stadgeenliga mötena hålls tisdagen den 25.3.2018 kl. 18.00 och fredagen den 22.11.2018 kl. 18.00. De stadgeenliga mötena meddelas enligt regel i PAM.fi-tidningen och på avdelningens internet- och Facebook-sidor.

Informationstillfällen ordnas vid behov. För mer information för händelser och tillfällen meddelas på avdelningens internet- och Facebook-sidor, Itäväylä och PAM.fi-tidningen.

Medlemsuppgifter              

Den viktigaste uppgiften är att få avdelningens medlemsmängd att stiga, i synnerhet betalande medlemmar. Nya medlemmar kommer vi ihåg med elektrisk ”Välkommen som medlem” -brev.

Avdelningen framhäver arbetsplatsnivåns intressebevakning, förbättrande av kollektivavtal och organisation.

Vi organiserar åtminstone tre olika typer av evenemang för medlemmar (till exempel kultur, bio, musik, välbefinnande, sport eller kryssning).

Dessutom erbjuder vi medlemsförmåner från lokala företag.

Vi har åtminstone en diskussionsstund för förtroendemän.

Avdelningen deltar i mån av möjlighet i PAM:s medlemsrekryteringsvecka.

Styrelsen anhåller enligt övervägande av PAM:s organisationsenhet, förtjänsttecken till förtjänta förtroendemän och aktiva.

Solidaritet                            

Vår avdelning är Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK:s understödande medlem. Dessutom har vi ett gudbarn via World Vision.

Vi ska göra åtminstone ett besök på ett servicehus i Borgå eller Lovisa.

Studier och skolningar        

Vi besöker skolor.

På våren ordnar vi utbildningen för den nya styrelsen, platsen ej bestämdt.

Avdelningens medlemmar kan få stöd för PAM:s organiserade skolningar, med t.ex. rese- och boendekostnader och inträdesavgifter. Avdelningen stöder enligt beprövning. Följ med annonsering i PAM.fi-tidningen om evenemang och skolningstillfällen.

Studerande vid våra branscher stöder vi med Tjämppar-stipendier.

Ungdomar                          

Vår målsättning är att få aktivera unga medlemmar till verksamhet. På våren ska vi delta i det största rekryteringsevenemanget i vårt område, som heter Donfabriken. Där fokuserar vi på sommararbetare.

Informationsfunktionen      

Vi informerar våra medlemmar via avdelningens internet- och Facebook-sidor. Varje medlem får också PAM.fi-tidningen till sin hemadress om så önskas samt information via PAM:s internetsidor. Tillsammans med dessa använder vi Itäväylä-tidningen. Vi fokuserar på elektroniska kanaler i informationsfunktionen.

Allmänt                               

En fungerande fackavdelning behöver aktiva medlemmar. Vi tar gärna emot förslag och idéer över hurudan verksamhet ni önskar av fackavdelningen.

Förslag och ideér kan ni berätta till styrelsen genom att ta kontakt via enkät på hemsida, avdelningens telefon 040 844 0282 eller via e-post pamporvoo188@gmail.com.