Toimintasuunnitelma 2020


HUOM! Toimintaan tullut muutoksia koronan vuoksi. Seuraathan ilmoittelua. Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä sähköpostitse pamporvoo188@gmail.com. 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

PAM Porvoon seudun osasto ry – PAM Borgånejdens avdelning rf 188 asettaa toiminnan painopisteiksi vuonna 2020 jäsenhankinnan ja edunvalvonnan.

Kokoukset                           

Johtokunta kokoontuu joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuuta. Sääntömääräiset kokoukset pidetään 21.4.2020 klo 18.00 ja 20.11.2020 klo 18.00. Sääntömääräisistä kokouksista ilmoitetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla PAM.fi-lehdessä, osaston internet- ja Facebook-sivuilla.

Tiedotustilaisuuksia järjestetään jäsenille tarpeen mukaan. Tilaisuuksista sekä muista osaston järjestämistä tapahtumista tiedotetaan osaston nettisivuilla, PAM.fi-lehdessä, Itäväylässä, Facebook-sivuilla sekä Instagramissa.

Jäsenasiat                          

Tavoitteena on saada osaston jäsenmäärä nousemaan, etenkin maksavien jäsenten osalta. Uusia jäseniä muistamme sähköisellä ”Tervetuloa osastomme jäseneksi” -kirjeellä.

Osasto edistää työpaikkatason edunvalvontaa, työehtojen parantamista sekä järjestäytymistä.

Järjestämme vähintään kaksi erityyppistä tapahtumaa jäsenille (esimerkiksi kulttuuri, elokuva, musiikki, hyvinvointi, urheilu, risteily tai pikkujoulut). Panostamme ammattiosaston 50-vuotisjuhliin, jotka ovat 25.1.2020.

Osallistumme Porvoon Päiville kesällä 2020.

Lisäksi tarjoamme jäsenetuja paikallisilta yrityksiltä.

Pidämme vähintään kerran luottamushenkilöiden kahvitustilaisuuden.

Ammattiosasto osallistuu mahdollisuuksien mukaan PAMin jäsenhankintakampanjoihin.

Johtokunta anoo harkintansa mukaan ansiomerkkejä PAMin järjestöyksiköltä ansioituneille luottamushenkilöille ja aktiiveille.

Solidaarisuus                      

Osastomme on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kannatusjäsen. Lisäksi osastollamme on kummilapsi World Visionin kautta.

Teemme vähintään yhden palvelutalovierailun Porvoossa tai Loviisassa.

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan Hope ry:n tai muiden hyväntekeväisyysyhdistysten järjestämiin keräyksiin.

Opinto ja koulutus               

Käymme oppilaitosvierailulla alojemme oppilaitoksessa.

Järjestämme yhden koulutustilaisuuden johtokunnalle vuoden aikana.

Osaston jäsen voi saada PAMin järjestämään koulutukseen ja muihin ammattia syventävin opintoihinsa tukea esimerkiksi matka- ja majoituskuluissa sekä osallistumismaksuissa. Osasto tukee jäseniä harkintansa mukaisesti. Katsothan PAM.fi-lehdessä olevia ilmoituksia tilaisuuksista sekä koulutuksista.

Nuoriso                               

Tavoitteenamme on saada aktivoitua nuoria mukaan toimintaan. Osallistumme keväällä järjestettävään, alueemme suurimpaan rekrytointitapahtumaan nimeltään Duunitehdas, jossa painopisteenämme ovat kesätyöntekijät. Kannustamme ja tarvittaessa tuemme ammattiosastomme nuoria osallistumaan PAM Helsinki-Uusimaa aluenuorten sekä liiton järjestämiin nuorten valtakunnallisiin tapahtumiin.

Tiedotustoiminta                 

Tiedotamme jäseniä aktiivisesti osastomme nettisivujen, Facebook-sivujen sekä Instagramin välityksellä. Jokainen jäsen saa myös halutessaan PAM.fi-lehden kotiinsa sekä tietoa PAMin nettisivuilta. Näiden ohella käytämme tiedottamiseen Itäväylää. Painotamme tiedotustoiminnassa sähköisiä kanavia.

Yleistä                                 

Toimiva ammattiosasto syntyy aktiivisista jäsenistä. Otamme mielellämme vastaan kaikki ehdotukset ja ideat ammattiosastomme toimintaan liittyen.

Ideoita ja toivomuksia voit kertoa johtokunnalle esimerkiksi soittamalla osaston numeroon 040 844 0282, sähköpostitse osoitteeseen pamporvoo188@gmail.com tai sosiaalisen median kanavien välityksellä.